PARK SPOMINOV V JUROVSKEM DOLU

Akronim operacije: PARK SPOMINOV

Celotna vrednost operacije: 57.536,30 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja iz sredstev ESRR23.168,13 EUR

Nosilec operacije: OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH

Partnerja v operaciji:

  • KUTLURNO DRUŠTVO IVAN CANKAR JUROVSKI DOL
  • KREATIVNA PIKA D.O.O.

Z izvedbo operacije Park spominov v Jurovskem Dolu (postopnim spreminjanjem starega pokopališča, ki je v opuščanju, v Park spominov) načrtujemo vzpostaviti nove vsebinsko obogatene površine v centru Jurovskega Dola.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pristopa k ureditvi vhoda na staro pokopališče, kar pomeni, da bo trenutni vhod izboljšala v smislu dostopnosti za obiskovalce pokopališča in druge obiskovalce. Urediti se načrtuje 90m2 površine vstopnega prostora, z ograjo in zelenjem se bo ločil prostor za odlaganje odpadkov. Ohranil se bo vodni element, torej izvedba vodnjaka, tako za potrebe zalivanja in tudi kot pitnik. Na starem pokopališču so ob robu cerkve pokopani znani, v preteklosti izjemno dejavni Jurovčani, kot npr. Ivan Roškar, katerega življenje je bilo že raziskano v eni izmed prejšnjih operacij. Tukaj ima obeležje tudi Gregor Einspieler, aktiven narodni delavec, ki je kot župnik svoja zadnja leta preživel ravno pri Sv. Jurij v Slov. goricah, kjer je tudi pokopan. V okviru operacije bomo podrobneje raziskali delo in življenje omenjenega in slednje objavili na novo vzpostavljeni spletni strani, na katero bo omogočen tudi dostop s QR kodo, ki bo nameščena ob grobovih oz. obeležjih. Omenjeno spletno stran želimo vsebinsko dopolnjevati in nadgrajevati, za kar prevzema vse aktivnosti partner v projektu – Kreativna Pika d.o.o. Kulturno društvo Ivan Cankar bo poskrbelo za promocijski dogodek, ki se bo izvedel v zaključnem delu operacije.

Projekt prispeva k ohranjanju kulturne dediščine kraja, ozaveščanju prebivalcev o njenem pomenu in izboljšanju turistične ponudbe kraja. S programskimi aktivnostmi (Ura spomina) vključujemo tudi ranljive skupine – mlade in na ta način skrbimo za krepitev znanj lokalne zgodovine in medgeneracijsko povezanost. Želimo namreč, da bi staro pokopališče, ki ga načrtujemo postopoma preoblikovati v Park spominov Jurovski Dol, pripovedovalo zgodbe o samem kraju, občini in pomembnih ljudeh, ki so v njem živeli  in se udejstvovali ter ustvarjali kulturno in družbeno podobo, ne samo kraja, ampak tudi območja Slovenskih goric. Na ta način pa seveda tudi prispevati k večji turistični dejavnosti kraja in njegovi prepoznavnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednost, kulturne dediščine

Ukrep: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Pričakovani rezultati: Novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti

Dodatne informacije: