Plakati, programski in gledališki listi

Naročniki: lokalna kulturna društva

Rezultat: PiKA je večkrat ponosni donator tiskanih materialov za lokalna društva, kjer se članice in člani društev trudijo z gledališko dejavnostjo in z oživitvijo in ohranjanjem pete besede v lokalnem okolju.