Druga dopolnjena izdaja Trojiške kronike

Naročnik: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Izziv: Oblikovati knjigo po vzorcu prve izdaje in jo dopolniti z novejšimi besedili in fotografijami ter projekt predstaviti kot zaključeno celoto.

V sklopu nastanka in predstavitev druge dopolnjene izdaje smo poskrbeli za:

- po celostni podobi prve izdaje smo oblikovali stari del in dodali novega

- knjigo pripravili za tisk

- pripravili predstavitvene prosojnice

Rezultat: Občani Občine Sveta Trojica so dobili Trojiško kroniko, ki ni zgolj kopija tega dela temveč je dopolnjena oziroma izpopolnjena z besedili o dogajanju po letu 2001 vse do danes. Da bi se Trojičanke in Trojičani čim večkrat spomnili zgodovine kraja, smo pripravili ponatis Trojiške kronike, in v njem predstavili bogato kulturno ustvarjanje in delovanje, prikazali bogato društveno delovanje, praznike, običaje, tradicijo podeželja, gospodarski in družbeno-politični utrip.

Druga dopolnjena izdaja Trojiške kronike 

Predstavitev Trojiške kronike