Anine novice - glasilo Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah

Naročnik: Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah
Izziv: Vizualna posodobitev glasila
Rezultat: Novosti se opirajo na obstoječo podobo časopisa, vendar mu ob tem prinašajo tudi sodobnejši karakter. Največ kreativnosti smo (lahko) uporabili pri naslovnici, notranjost v večji meri zajema javne razpise, ki jih izpostavljamo na bolj čist način, ki pripomore k lažjemu branju.
Izid: april 2020
Prelistaj elektronsko verzijo časopisa:
http://www.sv-ana.si/za-obcane/anine-novice