SREDiCA - glasilo Občine Središče ob Dravi

Naročnik: Občina Središče ob Dravi
Izziv: Vizualna posodobitev glasila
Rezultat: Spremembe so nekaj, kar je v dinamični dejavnosti, kakršna medijska je, stalnica. Pri posodobitvi smo morali paziti, da ne presegamo število strani, saj s tem podražimo sam projekt. Tako smo največji poudarek dali toplejšim, bolj svežim in svetlejšim barvam. Dodali smo nove sloge in elemente, ki bodo pripomogli k večji razgibanosti časopisa. Novosti se opirajo na obstoječo podobo časopisa, vendar mu ob tem prinašajo tudi sodobnejši karakter. Več prostora namenjamo fotografijam, določene vsebine pa izpostavljamo na drugačen, bolj čist način, ki pripomore k lažjemu branju. 
Izid: marec 2020
Prelistaj elektronsko verzijo časopisa:
https://www.sredisce-ob-dravi.si/?tag=sredica