Spletna stran Mladinskega sveta Mestne občine Ptuj

Naročnik: Mladinski svet Mestne občine Ptuj

Mladnski svet Mestne občine Ptuj, deluje že od leta 2002 in združuje v mladinske organizacije na območju Mestne Občine Ptuj je naročil izdelavo spletne strani. Na novi spletni strani mladi najdejo vse potrebne informacije in številne povezave do spletnih strani pomembnih za mlade.

Spletna stran: www.mladinaptuju.si