Spletna stran CKZ Zdravstvenega doma Lenart

Naročnik: Zdravstveni dom Lenart

V sklopu Zdravstvenega doma Lenart deluje tudi Center za krepitev zdravja - CKZ. Namen projekta je krepitev javnozdravstvenih vlog zdravstvenih domov, nadgradnja preventivnih programov, uporaba integriranih preventivnih programov kroničnih bolezni na primarni ravni, vključevanje oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter pri izbiri skupin skupnostnega pristopa za krepitev zdravja v zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. V ta namen smo pripravili in uredili novo podstran, kjer je predstavljeno delovanje CKZ-ja in predstavili programe, ki potekajo pod njihovim okriljem. Stran na jasen in pregleden način prikazuje uporabne in koristne informacije za uporabnike zdravstvenih storitev.

Spletna stran: https://www.zd-lenart.si/ckz/